Versterking Houtribdijk

18 september 2014 – Woensdag 17 september hebben Rijkswaterstaat, provincie Flevoland en gemeente Lelystad een bestuursovereenkomst over de versterking van de Houtribdijk getekend. In deze overeenkomst zijn afspraken over de planuitwerking van dit project vastgelegd.
De Houtribdijk, tussen Enkhuizen en Lelystad, beschermt grote delen van Nederland tegen hoogwater. Bij de landelijke toetsing aan de norm voor de waterveiligheid in 2006 is gebleken dat verbeteringen nodig zijn om het achterland ook op lange termijn veilig te houden. Rijkswaterstaat versterkt daarom de Houtribdijk over een lengte van circa 25 kilometer. De werkzaamheden maken deel uit van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.
De werkzaamheden aan de Houtribdijk staan gepland in 2017 en 2018. In 2018 voldoet de dijk weer aan de gestelde wettelijke veiligheidsnormen.

Meer op de website van RWS>