Versterking Drontermeerdijk

In opdracht van Waterschap Zuiderzeeland gaat Boskalis Nederland de Drontermeerdijk versterken over een traject van ongeveer drie kilometer. Op 25 september hebben Waterschap Zuiderzeeland en Boskalis daartoe een samenwerkingscontract ondertekend. De dijk wordt met ongeveer 2,7 meter verhoogd. De werkzaamheden vinden plaats tussen de Roggebotsluis en de Reevesluis. Het dijkversterkingsproject is een van de maatregelen die in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat worden uitgevoerd als onderdeel van IJsseldelta fase 2. Alle maatregelen samen zorgen ervoor dat na 2022 bij extreme omstandigheden het hoogwater van de IJssel via het Reevediep sneller en veiliger wordt afgevoerd naar het IJsselmeer.

Waterschap en Boskalis Nederland bereiden de komende periode de werkzaamheden voor zodat begin 2020 gestart kan worden met de uitvoering van het dijkversterkingsproject. De werkzaamheden zijn uiterlijk voorjaar 2022 afgerond en dan voldoet de Drontermeerdijk aan de gestelde eisen.

Programma IJsseldelta​

Als gevolg van klimaatverandering krijgt de IJssel naar verwachting vaker te maken met grote waterafvoer en hoge waterstanden in de rivier. Om de kans op overstromingen te beperken versterkt Waterschap Zuiderzeeland de Drontermeerdijk en wordt extreem hoogwater straks veilig afgevoerd naar het IJsselmeer via het Reevediep. Ook wordt de regio beter bereikbaar met vlot en veilig verkeer over de weg en het water. Tenslotte wordt bijgedragen aan klimaat- en economische doelen, natuurontwikkeling, betere recreatiemogelijkheden en ambities op het gebied van materialen en energie. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Overijssel, Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland werken daarbij samen.

Meer bij Boskalis>