molen
Water versus ruimte
‘Alternatieven voor sloop’

Als gevolg van de klimaatverandering is het niet ondenkbaar dat water in Nederland meer ruimte zal opeisen. Dat vraagt om andere omgangsvormen met water; wellicht ook om een andere inrichting van ons land. Eind juni 2008 publiceerde Rijkswaterstaat in samenwerking met CURNet een ‘inspiratieboek’ onder de titel: ‘Waarde van wonen aan de rivier’. Een verzameling voorbeelden van alternatieven voor sloop. Het idee is dat daar waar een conflict ontstaat tussen bebouwing en water dat niet altijd met de slopershamer hoeft te worden beslecht.
Er zijn legio voorbeelden uit het verleden van bebouwing die moest wijken voor iets anders, maar waar alternatieven zijn gezocht en gevonden voor sloop. RWS verzamelde een reeks gevallen van succesvolle verplaatsingen waarbij bestaande bebouwing bewaard kon blijven. Zeker zo belangrijk als het bewaren van bouwwerken is eigenlijk het creëren van draagvlak voor ingrepen die nodig zijn als in de toekomst het water meer ruimte zal vragen. ‘Alleen winnaars’, dat is volgens ‘Waarde van wonen aan de rivier’ het gevoel dat bij de beschreven projecten achterbleef.
Civiele Techniek nummer 5/6, 2008

Het boekje ‘Waarde van wonen aan de rivier’ is verschenen als CUR-publicatie 220 bij CURNet.

fabriek

Verplaatsing van een 7000 ton wegende fabrieksinstallatie, Amsterdam, 2003. Nooit was er een groter bouwwerk verplaatst over een afstand van een kilometer. (Uitvoering: Bresser BV en Mammoet; foto Bresser)

huis

Woonhuis in Zeewolde, 6 juni 1998. De villa werd verplaatst over een afstand van 13 kilometer, zonder dat er een verhuisdoos aan te pas hoefde te komen. (Uitvoering: Bresser BV en Mammoet; foto RWS/Proteus Producties)
flat

Verplaatsing van een flatgebouw, Rotterdam Crooswijk, (Uitvoering: Bresser BV en Mammoet; foto Bresser; foto RWS/Proteus Producties).


Houten


‘Station op wielen’, 24 augustus 2007. Hoofdaannemer Verplaatsing: Freyssinet Nederland B.V.; foto RWS)