Vernieuwing zes sluisdeuren Westerkanaalschutsluis Amsterdam

In opdracht van de Gemeente Amsterdam heeft Mobilis de zes sluisdeuren van de Westerkanaalschutsluis vervangen. Mobilis is raamcontractant voor de gemeente Amsterdam  voor een grote onderhouds- en vervangingsopgave van kades en bruggen. De raamovereenkomst Groot-Onderhoud (ROGO) heeft betrekking op het uitvoeren van werkzaamheden aan civiele constructies zoals (beweegbare) bruggen, viaducten, onderdoorgangen, sluizen, kades, oevers, steigers, scheepvaartvoorzieningen en geluidsschermen.
Op 29 oktober zijn zes houten sluisdeuren, geproduceerd door Wijma, per ponton vanaf Kampen naar Amsterdam gevaren. Begin november zijn de bestaande deuren verwijderd en zijn de nieuwe deuren geplaatst door H. van Steenwijk.
Eerst zijn de vier deuren van het bovenhoofd (gewicht ctrca 9,5 ton per deur), vanaf een hijsponton voorzien van spudpalen in twee fases op hun plaats gehesen.
Vervolgens zijn de twee deuren van het benedenhoofd, elk circa 16 ton, aangebracht. Er is in goed overleg met de gemeente Amsterdam en de Nautisch beheerder van Waternet voor deze aanpak gekozen, zodat het overige scheepvaartverkeer zo weinig mogelijk overlast van de werkzaamheden zou ondervinden.

Mobilis>