Vernieuwing emplacement Leeuwarden

De komende twee jaar gaat ProRail samen met Strukton het huidige emplacement opstelterrein Leeuwarden grootschalig verbouwen. Het contract tussen ProRail en Strukton is daartoe is op 19 januari ondertekend.
ProRail gaat het emplacement Leeuwarden renoveren, onder andere door het vernieuwen en het weghalen van sporen en wissels. Bovendien wordt de bovenleiding op de sporen uitgebreid richting Harlingen en Sneek, tot aan het Van Harinxmakanaal. Verder worden er service- en opstelsporen aangelegd en de drainage en watervoorziening verbeterd. De snelheid van  extra spitstrein van en naar Sneek wordt verhoogd en de wisselverwarming wordt omgebouwd van gas naar elektrisch.

De ombouw van het emplacement Leeuwarden wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie Fryslân en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Het komende half jaar werken ProRail en Strukton aan de voorbereidingen van het project. In de loop van dit jaar zal er meer bekend zijn over de periodes, de aard en de duur van de werkzaamheden.

Foto: ProRail

Meer bij ProRail>