Vernieuwde slimme N324 Oss-Grave feestelijk heropend.

Eerder dan gepland is de N324 tussen Oss en Grave na een grondige herconstructie officieel heropend. De weg is opnieuw ingericht, zodat de doorstroming, veiligheid en leefbaarheid beter zijn.
De nieuwe weg, die werd geopend door gedeputeerde Christophe van der Maat van de provincie Noord-Brabant, is volgens de betrokken partijen veiliger doordat er minder aansluitingen zijn op zijwegen en inritten van percelen. Er zijn twee grote turbo rotondes aangelegd en er zijn plekken waar weggebruikers langzaam verkeer in kunnen halen. Voor fietsers en voetgangers is het oversteken van de N324 makkelijk en veiliger gemaakt.
Op een deel van het fietspad langs de N324 zijn Wattway zonnepanelen aangebracht: een wegdek van zonnepanelen.
De doorstroming is verbeterd door intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) op bestaande en nieuwe kruisingen. Later dit jaar komen er nog draadloze temperatuursensoren in het wegdek. Deze geven nauwkeurig inzicht in de noodzaak om zout te strooien bij gladheid, of juist wanneer niet. Zout heeft een negatief effect op de natuur, op de weg en op de voertuigen op de weg. Hoe minder zout, des te beter.
Verder is er veel aandacht besteed aan materiaalgebruik. Zo bestaat het asfalt voor 85 procent uit hergebruikte materialen en is er een duurzaam bindmiddel, biobitumen, toegevoegd. Ook is dit asfalt op veel lagere temperatuur geproduceerd, waardoor er aanzienlijk minder CO2 is uitgestoten; zogenaamd Laag Energie Asfalt Beton (LEAB).

BAM Infra>