Vermindering fileleed: alle seinen op groen voor verbreding A27 Everdingen-Hooipolder

ALSÉÉN, een combinatie van Ballast Nedam en Fluor, krijgt de voorlopige gunning voor de verbreding van de snelweg A27 tussen Everdingen en Hooipolder. Het traject is een bekend knelpunt uit de file top-10, waar het momenteel de derde plaats bezet. Met de verbreding van 40 km snelweg op één van de belangrijkste trajecten tussen Midden- en Zuid-Nederland wil Rijkswaterstaat dit fileleed aanpakken.

Het traject is door de jaren heen intensief belast door steeds meer en steeds zwaarder verkeer. Regelmatig rijden er meer dan 100.000 voertuigen per dag over dit overbelaste traject uit de file top-10.
Naast de verbreding van 40 km snelweg wordt knooppunt Hooipolder aangepakt, worden de Merwedebrug en de Keizersveerbruggen vervangen en wordt een aansluiting gemaakt voor het toekomstige bedrijventerrein Groote Haar in Gorinchem.

Het betreft hier een contract dat door middel van de 2-fasen aanpak is vormgegeven. De 2-fasen aanpak is ontwikkeld binnen het samenwerkingsprogramma waarin het Rijk en de markt gezamenlijk werken aan een meer vitale infrasector. In de 2-fasen aanpak worden de risico’s en onzekerheden in dit type complexe projecten meer in gezamenlijkheid tussen Rijkswaterstaat en de aannemer geadresseerd. Dit leidt tot een betere beheersing en een stabielere realisatiefase.

Foto: Rijkswaterstaat

Meer bij Rijkswaterstaat>