Verlaagde kribben en langsdammen Waal opgeleverd

Langsdam

23 maart 2016 – De verlaagde kribben en de nieuwe langsdam in de Waal zijn op 23 maart officieel opgeleverd. Op het traject tussen Nijmegen en Gorinchem zijn 462 kribben verlaagd. Er is een 10 kilometer lange langsdam gebouwd. Hierdoor wordt extreem hoogwater sneller afgevoerd naar zee. De waterstand op de Waal wordt bij extreem hoogwater 6-12 centimeter verlaagd, waardoor dit project bijdraagt aan de waterveiligheid van bewoners in het rivierengebied tussen Nijmegen en Gorinchem. Ook kan dankzij de langsdam recreatievaart gescheiden varen van de beroepsvaart, wat de veiligheid op de vaarweg vergroot.
Doordat de verlaagde kribben het grootste deel van het jaar onder water liggen, oogt de rivier breder. Ook de langsdammen zijn een echte metamorfose.
De langsdam, gelegen tussen Wamel en Ophemert, is een pilotproject van Ruimte voor de Rivier. Rijkswaterstaat is een monitoringovereenkomst aangegaan met Koninklijke Schuttevaer, Deltares, Sportvisserij Nederland, Hengelsportfederatie Midden-Nederland, Technische Universiteit Delft Wageningen University, Radboud Universiteit Nijmegen en onderzoeksprogramma RiverCare voor een periode van drie jaar. De komende jaren worden de ervaringen met de langsdam goed in de gaten gehouden en geƫvalueerd.

Bron: RWS>

In Civiele Techniek nummer 1/2 2015 verscheen een uitgebreid artikel over het project.