Verjongingsmiddel voor ZOAB

5 september 2013 – Rijkswaterstaat legt dit jaar zes demonstratievakken aan om ZOAB met verjongingsmiddelen preventief te onderhouden. Hierdoor kan de levensduur worden verlengd met 2 tot 3 jaar.
Ruim drie jaar geleden is Infraquest (Rijkswaterstaat, TU Delft en TNO) samen met drie aannemers een onderzoek gestart naar de verlenging van de levensduur van ZOAB door preventief onderhoud met een verjongingscomponent. Na het eerste onderzoek op kleine proefvakken van ongeveer 300 meter lengte is het tijd voor grootschaliger proeven op verschillende wegdelen. De demonstratievakken hebben een lengte van 5-6 km. De gegevens die uit de demonstratievakken komen moeten de waargenomen verlenging van de levensduur van het asfalt statistisch onderbouwen. Bovendien kunnen de betrokken marktpartijen hun bedrijfsprocessen optimaliseren en werkt RWS aan het integreren van preventief onderhoud in haar onderhoudssystematiek.

De ontwikkeling en implementatie van de verjongingsmiddelen sluit aan op het speciale innovatieprogramma van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat zoekt daarbij naar nieuwe manieren om duurzamer en goedkoper beheer en onderhoud te doen en de levensduur van infrastructuur te verlengen. De verjongingsmiddelen zijn een goed voorbeeld van een innovatie die helpt langer gebruik te maken van bestaande infrastructuur.

In 2010/2011 is een aantal proefvakken aangelegd op de A73, A1, A50 en A6. Infraquest heeft een grootschalig laboratoriumonderzoek uitgevoerd op deze proefvakken. Hierbij zijn bestaande beproevingsmethoden ingezet en zijn innovatieve methoden ontwikkeld om de werking van verjongingsmiddelen aan te kunnen tonen. Dit onderzoek heeft laten zien dat de middelen de microscheurtjes in de hechtbruggen helen, de geërodeerde hechtbruggen versterken en het bitumen verjongen. Geschat wordt dat, afhankelijk van de lokale conditie van de weg, een levensduurverlenging van 2-3 jaar of langer mogelijk is. Ook is aangetoond dat behandelen van ZOAB met verjongingsmiddelen een goede onderhoudsmethode is om vorstschade te voorkomen.

Bij de aanleg van de demonstratievakken wordt praktijkervaring met verschillende aannemers en bij verschillende regio’s van Rijkswaterstaat opgedaan. Er worden in 2013 demonstratievakken aangelegd met verschillende producten en methoden op de A6, A30 en A73 (2 vakken), A67 en A15. Deze vakken worden gedurende minimaal 3 jaren gemonitord. Jaarlijks wordt er een visuele inspectie uitgevoerd en worden monsters genomen voor onderzoek. Dit wordt gedaan om een goed beeld te krijgen naar de werking en effectiviteit van deze de verjongingsmiddelen. Bij implementatie van andere innovaties op het gebied van wegbeheer is gebleken dat dit een belangrijke tussenstap is om een innovatie op grotere schaal te gaan toepassen.

Bron: Rijkswaterstaat>