Verhagen: conditie infra tikkende tijdbom, 2,4 miljard nodig voor onderhoud

Door de coronacrisis zien gemeenten hun uitgaven extra oplopen en inkomsten dalen. Bezuinigingen op onderhoud van wegen, fietspaden en bruggen kunnen echter tot onveilige situaties en afsluitingen leiden. Kosten voor onderhoud lopen ook exponentieel op naarmate je onderhoud langer uitstelt. Maxime Verhagen van Bouwend Nederland pleit in AD daarom voor een miljard per jaar voor gemeenten en jaarlijks 1,4 miljard voor onderhoud aan rijkswegen. Deze investering leidt volgens hem niet alleen tot behoud van de Nederlandse infra, maar zorgt ook voor 10.000 extra banen.
Verhagen wil dat iedereen zich veilig kan verplaatsen met het vervoermiddel van zijn keuze. Dat moet overal in Nederland op eenzelfde manier geborgd zijn, maar gemeenten zitten krap bij kas, 41 procent geeft aan te gaan bezuinigen op infra-uitgaven. Gemeenten zijn met 25 procent van totale infraproductie ook een belangrijke werkgever voor MKB-bedrijven.
Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat heeft volgens Verhagen bij ongewijzigd beleid een tekort van 1-1,4 miljard per jaar voor de periode 2022-2025, exclusief het inlopen van uitgesteld onderhoud. Dat betekent een flink gat. Als het ministerie niet jaarlijks 1,4 miljard voor onderhoud aan rijkswegen vrijmaakt, gaan infrabedrijven failliet en verdwijnt werkgelegenheid en kennis. Dan wordt Nederland in de toekomst afhankelijk van buitenlandse bedrijven voor je onderhoud, stelt Verhagen. Door het ontbreken van een oplossing voor het stikstofprobleem kunnen veel van deze projecten nu niet doorgaan. Verhagen roept het kabinet daarom ook op om fors te investeren in het terugdringen van de stikstofuitstoot en met stimuleringsmaatregelen te komen waardoor de infrasector versneld kan investeren in schoner bouwmaterieel. Hij beklemtoont dat elke euro die aan investeert in de bouw- en infrasector drie euro aan economische groei oplevert. Het is een investering die dubbel en dwars wordt terugverdiend. ‘Laten we ons daarom de coronacrisis uit investeren,’ zegt Verhagen in het AD. ‘De bouwsector is immers de locomotief die de economie versneld op gang krijgt.’

Meer bij Bouwend Nederland>