Verdubbeling N34 stap dichterbij

10 oktober 2016 – De bestemmingsplannen voor de verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en Emmen zijn vastgesteld. Het zuidelijke tracé (Coevorden-Noord tot knooppunt Holsloot) is vastgesteld door de gemeenteraad van Coevorden en het bestemmingsplan voor het noordelijke deel tussen Emmen-West en de aansluiting op de N381 door de gemeenteraad van Emmen. De verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en Emmen is hierdoor een stap dichterbij.
Er zijn drie zienswijzen door burgers binnen gekomen op de ontwerp-bestemmingsplannen. Het gaat hierbij vooral om bewoners die dicht bij de N34 wonen. De vastgestelde bestemmingsplannen liggen op dit moment ter inzage bij betreffende gemeenten voor een periode van zes weken. Tijdens deze periode kan een beroepsschrift ingediend worden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de websites van de gemeenten.
Begin september is de provincie Drenthe gestart met het grondverwervingsproces. De verwachting is dat eind 2018 de grondverwerving is afgerond en dat de werkzaamheden begin 2019 kunnen starten.

Bron: Provincie Drenthe>

Meer over N34>