Verbreding N50 Ens – Emmeloord

16 december 2013 – Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft het ontwerp-tracébesluit N50 Ens – Emmeloord ondertekend. De autoweg N50 tussen Ens en Emmeloord wordt verbreed en er komt een viaduct.
De N50 tussen Ens en Emmeloord is nu een autoweg met 2×1 rijstroken met vluchtstrook en een fysieke rijbaanscheiding. De doorstroming van het verkeer is niet goed omdat  personenauto’s langzamer (vracht)verkeer niet kunnen inhalen. In de praktijk ontstaan er ook onveilige situaties omdat langzame voertuigen soms uitwijken naar de vluchtstrook om snellere voertuigen te laten passeren. De vluchtstrook wordt soms ook gebruikt om het langzame verkeer via rechts te passeren.
De plannen voor de N50 Ens – Emmeloord bestaan uit een verbreding van de weg naar 2×2 rijstroken voor 100 km/uur. De gelijkvloerse aansluiting Bomenweg wordt vervangen door een ongelijkvloerse aansluiting. De financiering van het project gebeurt vanuit het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn en via bijdragen van de regio. Rijkswaterstaat voert de verbreding van de N50 uit in nauwe samenwerking met de provincie Flevoland en de gemeente Noordoostpolder. De werkzaamheden aan de N50 starten volgend jaar. De verbrede weg gaat begin 2016 open.

Bron: Ministerie van I&M>