Verbreding A2 Vonderen – Kerensheide gegund

28 augustus 2023 – Boskalis gaat de snelweg A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide verbreden in opdracht van Rijkswaterstaat. Deze verbreding naar 2×3 rijstroken plus vluchtstrook is noodzakelijk om de doorstroming van de enige noord-zuid snelwegverbinding in Zuid/Midden-Limburg te verbeteren. De opdracht heeft een contractwaarde van circa € 190 miljoen met naar verwachting een doorlooptijd tot eind 2027.

Boskalis zal over een traject van circa twintig kilometer een structurele verbreding realiseren door de huidige weg met spitsstroken op te waarderen tot een snelweg met 2×3 rijstroken met vluchtstroken. Als gevolg van de verbreding moeten elf kruisende viaducten voor verkeer geheel worden vervangen.
Daarnaast wordt de verbindingsboog van de A73 naar de A2 verbeterd en met de aanleg van faunapassages wordt de ecologische verbinding hersteld tussen nu nog versnipperde stukken natuur.

De A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide verbindt Zuid- en Midden-Limburg met de rest van Nederland en het buitenland. De snelweg bevindt zich in het smalste stukje van Nederland: van de Duitse tot Belgische grens is Nederland hier niet breder dan 4,8 kilometer.

(Foto: Boskalis)

Meer bij Boskalis>