Verbreding A15 Papendrecht – Sliedrecht is gereed

Foto: Rijkswaterstaat

Op 27 augustus 2021 is het weefvak tussen Sliedrecht-West en Papendrecht opengesteld. Verkeer richting Rotterdam heeft er nu ook een extra rijstrook bij.
Op maandag 23 augustus was de extra rijstrook tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost al opengesteld. Daarmee is ook de spitsstrook komen te vervallen. De verbreding van de snelweg A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht is hiermee op een aantal restpunten na voltooid.
Over een lengte van ruim twaalf km is er onder meer nieuwe fundering en asfalt aangebracht en zijn er nieuwe verlichting en nieuwe portalen met bewegwijzering en matrixborden geplaatst. Om de hinder te beperken waren de maandenlange voorbereidingen vooral ’s nachts buiten het verkeer om en waren de volledige wegafsluitingen in weekenden tijdens de zomerperiode gepland. In totaal waren er 4 weekendafsluitingen van de snelweg A15 nodig, twee richting Rotterdam en twee richting Gorinchem.
De komende weken vinden er nog een aantal afrondende werkzaamheden plaats zoals het plaatsen van de vangrail en een deel van de openbare verlichting. Tijdens deze werkzaamheden blijft de A15 open. Er geldt in beide richtingen nog wel een aangepaste maximumsnelheid van 90 km/h. Naar verwachting zijn deze laatste werkzaamheden eind september 2021 voltooid.

Op de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht staat structureel file in de spits. Daardoor ontstaat ook drukte op de gemeentelijke en provinciale wegen. Met een uitbreiding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht met één rijstrook verbetert de doorstroming van het verkeer.
Tussen Sliedrecht-West en Papendrecht/N3 is een extra rijstrook aangelegd. Dit is een weefvak met vluchtstrook. Tussen Papendrecht/N3 en Sliedrecht-Oost is verder een permanente derde rijstrook met vluchtstrook aangelegd. De spitsstrook tussen Papendrecht en Sliedrecht-West is hiermee vervallen. De extra rijstroken liggen binnen de bestaande contouren van de weg en de geluidschermen. De geluidschermen blijven op dezelfde plaats staan en houden dezelfde hoogte.

Meer bij Rijkswaterstaat>