Verbreding A15 Maasvlakte – Vaanplein opgeleverd

4 februari 2016 – Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft donderdag 4 februari het project A15: verbreden Maasvlakte – Vaanplein opgeleverd. De wegverbreding zorgt voor een grote verbetering van de doorstroming van het verkeer. Het traject is uit de file top 10 verdwenen en de dagelijkse files op het traject zijn flink afgenomen.
In de afgelopen vijf jaar heeft Rijkswaterstaat het hele traject A15 Maasvlakte – Vaanplein aangepakt. Naast de extra rijstroken zijn viaducten en knooppunten aangepakt en zijn er 12 nieuwe kunstwerken gerealiseerd waaronder een nieuwe en hogere Botlekbrug.
Belangrijk in dit project was dat het traject open moest blijven tijdens de verbouwing omdat economisch belang zo groot is. De hinder werd zoveel mogelijk beperkt door werkzaamheden slim te combineren van en veel ’s nachts en in het weekend te werken. Ook was er een pendeldienst tussen metrostation Tussenwater en bedrijventerrein Gadering in het leven geroepen.
Uitbreiding van de A15 was nodig om de capaciteit van de weg te vergroten, de doorstroming te verbeteren en de veiligheid te optimaliseren. Mede door de aanleg van de Tweede Maasvlakte komen meer bedrijven en personen zich vestigen in deze regio. Naast de weg is de nieuwe Botlekbrug een belangrijke onderdeel van de uitbreiding van de capaciteit. Schepen kunnen op termijn één van de grootste hefbruggen in Europa van beide kanten tegelijkertijd passeren. Bovendien is hij hoger dan de oude Botlekbrug, waardoor de brug minder vaak open hoeft. Op deze wijze verbetert de doorstroming zowel op het water als op de weg. De effecten van de wegverbreding zijn goed zichtbaar. Uit metingen blijkt dat sinds de openstelling de filezwaarte voor de dagelijkse files met meer dan 60 procent is afgenomen.

Bron: Rijkswaterstaat>