Verbreding A12 tussen Ede en Grijsoord

Heijmans A12 gaat in opdracht van Rijkswaterstaat de A12 tussen Ede en Grijsoord verbreden van 2 x 2 naar 2 x 3 rijstroken. Ook het onderhoud van de A12 tussen Veenendaal, Ede en Grijsoord tot 2032 is onderdeel van de opdracht. Het contract hiervoor is op 29 augustus 2014 getekend.

De verbreding van de A12 is een integrale opdracht (DBFM – Design Build Finance Maintain) waarbij diverse wegenbouw en civieltechnische disciplines samenwerken. De weg kruist het spoor tussen Utrecht en Arnhem. Het vernieuwen en verbreden van viaducten en een nieuwe onderdoorgang is onderdeel van de opdracht. Het traject is 18 kilometer lang en loopt tussen Ede en Grijsoord door het natuurgebied van de Veluwe. De opdracht is gegund op basis van EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving), waarbij ecologische inbedding en hinderbeperking voor de omgeving, het spoor en de weggebruiker de belangrijkste aandachtspunten zijn.

Bron: Heijmans>