Verbinding natuurgebieden hersteld door ecoduct Koekendaal

De afgelopen jaren is door Rijkswaterstaat, BAM en gemeente Doetinchem hard gewerkt aan de realisatie van ecoduct Koekendaal. Op woensdag 15 januari 2020 is de passage officieel afgesloten voor de mens en aan de natuur gegeven. Het nieuwe ecoduct bevindt zich over de snelweg A18 ter hoogte van landgoed De Koekendaal.
Natuurgebied de Wrange werd tot op heden gescheiden door de A18. Ecoduct Koekendaal brengt daar verandering in. De natuurbrug over de A18 is aangelegd als een van de laatste ecoducten in het meerjarenprogramma ontsnippering (MJPO) van Rijkswaterstaat. Vanaf 2005 zijn vele ecoducten, faunatunnels en andere verbindingen aangelegd in Nederland om natuurgebieden over en onder infrastructuur weer te verbinden. De aanleg van het ecoduct werd uitgevoerd door BAM. Gemeente Doetinchem beheert het groen op en aangrenzend aan het ecoduct.
De functionele breedte op het midden van het ecoduct is 20 m. Dit is ruim voldoende voor de grootste diersoort die hier voorkomt: het ree.

Meer bij Rijkswaterstaat>