Verbetering waterveiligheid noord-limburgse dorpen

6 oktober 2016 – Provincie Limburg en bouwcombinatie Mooder Maas, bestaande uit de bouwbedrijven Dura Vermeer en Ploegam, hebben het contract voor de uitvoering van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum officieel ondertekend. De bouwcombinatie kwam als winnaar uit de bus bij de tender van het omvangrijke Noord-Limburgse waterveiligheidsproject. Het contract heeft een waarde van ruim € 115 miljoen.

De komende jaren worden er in het gebied tussen de dorpen Ooijen en Wanssum tal van maatregelen genomen om de waterveiligheid te verbeteren: de Oude Maasarm wordt gereactiveerd, er worden dijken verlegd en er komen twee hoogwatergeulen. In Wanssum wordt bovendien de haven uitgebreid en een rondweg aangelegd. Door een integrale benadering is het gebied straks niet alleen beter beschermd tegen hoog water, maar ontstaat ook ruimte voor recreatie en andere economische ontwikkelingen. Met het heropenen van de Oude Maasarm en andere herstellende ingrepen in de rivierbedding ontstaat bovendien een uniek, waterrijk natuurlandschap.

Combinatie Mooder Maas heeft een aantal oplossingen bedacht voor de gebiedsontwikkeling. Om ruimteverlies voor landbouw en natuur te beperken, worden dijken ingepakt in hoge grond. Landbouwafwatering wordt gescheiden van het natuurlijke watersysteem voor een optimale natuurontwikkeling. Bruggen worden niet prefab, maar ter plekke gebouwd om een zo rank mogelijke oplossing voor alle bruggen in het gebied te waarborgen. Daarbij zet Mooder Maas volgens eigen zeggen in op ‘streekparticipatie’ bij ontwerp en uitvoering en worden bestaande wegen en fietsverbindingen gemeden door het werkverkeer. Bovendien wordt het werk reeds in 2020 afgerond, twee jaren eerder dan gepland.

Bron: Dura Vermeer>