VenR-project A73-tunnels gegund

Croonwolter&dros en Ballast Nedam hebben de opdracht gegund gekregen om in opdracht van Rijkswaterstaat de Vervanging en Renovatie (VenR) voor de Roertunnel en de Tunnel Swalmen in de A73 te realiseren. De opdracht is inclusief het meerjarig onderhoud en de monitoring van de tunnels.
De A73 vormt voor Limburg een cruciale noord-zuidverbinding tussen Venlo en de A2 bij Echt-Susteren. Sinds 2008 kent deze snelweg twee tunnels in de omgeving van Roermond: de Roertunnel (2.400 m) en Tunnel Swalmen (400 m). Ruim 45.000 voertuigen maken hier dagelijks gebruik van. Om hinder voor deze weggebruikers en de omgeving zoveel mogelijk te beperken, realiseren Croonwolter&dros en Ballast Nedam de VenR-werkzaamheden in de zomer van 2023. De reguliere onderhoudswerkzaamheden starten per 1 augustus 2022 en lopen door tot minimaal 1 augustus 2027.
Bij de VenR van de tunnel technische installaties van beide tunnels wordt extra aandacht besteed aan de systeemintegratie. Dit wordt gerealiseerd op basis van de landelijke tunnelstandaard, zodat de tunnels voldoen aan de nieuwste normen van Rijkswaterstaat rondom standaardisatie en veiligheid. Binnen het project worden tien van de ruim vijftig technische systemen vervangen, waaronder ventilatie, verlichting, video en audio. De overige tunnelsystemen, inclusief civiele componenten, worden opgewaardeerd waardoor ze een langere levensduur krijgen.
Het contract bestaat uit de onderdelen Maintain, Design, Construct, Maintain (MDCM).

Meer bij Croonwolter&dros>