‘Velsertunnel onveilig’

6 augustus 2014 – De Velsertunnel voldoet niet aan de veiligheidseisen van de Tunnelwet. Het risico op ongelukken is extra groot door achterstallig onderhoud. Daardoor is het ook onzeker of de bestaande veiligheidssystemen werken als dat nodig is. Dat meldt het Haarlems Dagblad, op grond van een geheim inspectierapport, waarvan men zegt in het bezit te zijn.

Het rapport toont volgens het dagblad een schokkend beeld van jarenlange verwaarlozing en onachtzaamheid. Tientallen systemen in het tunnelcomplex hadden al jaren geleden vervangen moeten zijn. Ze werken niet meer of zijn zeer onbetrouwbaar doordat hun maximale levensduur al ver is overschreden. De inspecteurs troffen nooddeuren in de tunnelbuizen die alleen met geweld te openen zijn. Van de ventilatoren is het maar de vraag of ze het ook echt doen als er rook uit een tunnelbuis moet worden afgezogen. Rook en koolmonoxide detectie functioneren hoogstwaarschijnlijk niet en de doormelding naar de brandweer komt niet tot stand. In 2016 wil RWS al deze problemen oplossen tijdens een negen maanden durende renovatie.
Volgens de opstellers van het rapport zijn herstelmaatregelen echter niet genoeg om de tunnel aan de eisen te laten voldoen, zo schrijft het Haarlems Dagblad.

Rijkswaterstaat zegt in het Haarlems Dagblad dat de Velsertunnel wel voldoet aan de eisen en veilig is. Volgens RWS wordt de tunnel continu gecontroleerd aan de hand van faaldefinities. Volgens een woordvoerder is het genoemde inspectierapport een momentopname.

Bron: Haarlems Dagblad>