Van Oord presenteert Climate Risk Overview

Tijdens de internationale Climate Adaptation Summit (CAS) 2021 introduceerde Van Oord de Climate Risk Overview. Dit is een nieuwe mondiale tool die meerdere datalagen met elkaar combineert en zo gebruikers in staat stelt om wereldwijd risico’s van kustgebieden in kaart te brengen. De tool is openbaar en kan door iedereen worden gebruikt.
De Climate Risk Overview is het resultaat van een samenwerking tussen Van Oord en het Global Centre on Adaptation. De introductie loopt daarmee vooruit op de ‘officiële overhandiging’ aan de heer Ban Ki-moon, die later dit jaar naar Nederland komt. Van Oord wil de tool inzetten om de discussie aan te jagen, kennisuitwisseling en publiek-private samenwerking te stimuleren en fondsen te mobiliseren ten behoeve van oplossingen in kwetsbare gebieden.

De Climate Risk Overview is een online tool (https://climaterisk.data.vanoord.com/) waarmee belangrijke parameters zoals bevolkingscijfers, overstromingsrisico, laaggelegen gebieden, kusterosie en ecologie samen visueel in kaart worden gebracht. Bijna alle gegevens zijn afkomstig van openbare bronnen en ingedeeld in stukken kustlijn van telkens tien kilometer lang. Binnen de tool kan op de verschillende parameters gefilterd worden, zodat ingezoomd kan worden op bepaalde hotspots naar keuze. Iedereen kan de tool gebruiken en informatie over bedreigde kustgebieden vergaren, opslaan en delen.
De Climate Risk Overview is een mondiale online tool die meerdere datalagen met elkaar combineert en gebruikers in staat stelt om wereldwijd kustgebieden in kaart te brengen die de meeste risico’s lopen. De tool heeft verschillende datalagen. Een daarvan betreft het overstromingsrisico voor bebouwing. In deze laag worden de gegevens hierover gecombineerd met gegevens over zeespiegelstijging en extreme stormen. De gebruiker kan dan voor een bepaald stuk kustlijn beoordelen of daar sprake is van zaken die blootstaan aan overstromingsrisico’s door klimaatverandering. Deze laag maakt onder meer gebruik van gegevens van het IPCC, WRI, Natural Earth Data en IHS. Een andere datalaag betreft kusterosie. De informatie is afkomstig van een samenwerking tussen de TU Delft, Deltares en Unesco IHE. Aan de hand van deze gegevens heeft Van Oord in de Climate Risk Overview een overzicht gemaakt van de lokale erosie of netto-erosie in de periode 1984-2016, hier gekoppeld aan bevolkingscijfers.

Meer bij Van Oord>