Van Oord: opdracht binnen havenuitbreidingsproject Aberdeen

Eind april heeft Van Oord van de Aberdeen Harbour Board de opdracht gekregen voor de aanleg van de South Breakwater. Van Oord is sinds 2017 bij het project betrokken en heeft onlangs met succes kritische werkzaamheden afgerond, bestaande uit het verwijderen van rots en het aanbrengen van oeverbescherming.
Wanneer de ruim 500 meter lange golfbreker klaar is, beschermt hij de nieuwe havenfaciliteiten tegen een storm met een frequentie van eens in de 300 jaar. Voor het project worden andere backhoe Razende Bol, steenstorter HAM 602 en splijthopper Johannis de Rijke ingezet. Binnenkort beginnen de werkzaamheden aan het project.
De uitbreiding van de South Harbour is het grootste waterbouwkundige infrastructuurproject dat op dit moment in het Verenigd Koninkrijk wordt uitgevoerd. Als het project klaar is, zullen er nieuwe kansen ontstaan voor de regio, zowel als het gaat om nieuwe als om bestaande internationale markten.

Van Oord>