Van Oord in Gemini Windpark

2 augustus 2013 – Op 2 augustus maakt Van Oord bekend de intentie te hebben een 10 procent aandelenbelang te nemen in het offshore windpark Gemini. Een dag eerder kondigde de Canadese producent van duurzame energie Northland Power Inc. (NPI) het voornemen aan samen met Siemens Project Ventures GmbH (Siemens), HVC N.V., Typhoon Offshore B.V. en Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V. het offshore windpark Gemini te ontwikkelen, bouwen en exploiteren. De aandelenverhouding is als volgt: NPI 55 procent, Siemens 20 procent, Van Oord 10 procent, HVC N.V. 10 procent en Typhoon Offshore B.V. 5%. Het totale door partijen ingebrachte eigen vermogen bedraagt een kleine € 500 miljoen. Het overige bedrag zal gefinancierd worden door banken. NPI neemt als meerderheidsaandeelhouder de leidende rol in de verdere ontwikkeling, bouw en exploitatie.

Gemini windpark wordt gebouwd ongeveer 60 kilometer boven de kust van Schiermonnikoog, een gebied met uitstekende windopbrengst. De aanleg van het windpark Gemini start begin 2015. De bouwperiode vindt plaats in de periode 2015 – 2016, waarna het project volledig operationeel zal zijn in 2017. Het windpark van 600 MW bestaat uit 150 windmolens met een vermogen van ieder 4 MW. Het park zal na de bouw elektriciteit leveren aan meer dan 785.000 huishoudens.
Van Oord is op twee manieren betrokken bij het Gemini project. Enerzijds als beoogd aandeelhouder van het project en anderzijds als EPC-contractor (engineering, procurement en construction) bij de bouw van het windpark. Het EPC-contract heeft een totale waarde van circa  € 1,3 miljard en omvat het leveren en installeren van de funderingen, de gehele elektrische infrastructuur, waaronder de off- en onshore high voltage stations, de kabels en de installatie van de Siemens windturbines. Van Oord zal het speciaal ontwikkelde offshore installatieschip Aeolus inzetten voor de bouw van het windpark. De totale bouwkosten van het Gemini project bedragen circa € 2,8 miljard. De aandeelhouders werken toe naar een zogenaamde financial close van het project waarin de projectfinanciering door de banken is opgenomen. Naar verwachting zal het project begin 2014 tot  een financial close komen.

Bron: Van Oord>