Van Oord: Brits strandsuppletieproject

Van Oord heeft een nieuw contract met het Britse Environment Agency gesloten ter bescherming van de kust van het Britse Lincolnshire voor de komende vier jaar. Dit project wordt uitgevoerd in het kader van het programma Saltfleet to Gibraltar Point Beach Management. Het omvat strandsuppletie over een lengte van 20 kilometer, waarvoor jaarlijks zo’n 400.000 kubieke meter zand moet worden aangevoerd. Het project vormt een voortzetting van de werkzaamheden die Van Oord hier al sinds 2015 uitvoert.
De opdracht omvat tevens advies aan het Environment Agency over de implementatie van zijn strategie voor overstromingsrisicobeheer. Building with nature maakt deel uit van deze strategie en moet leiden tot een duurzamere aanpak van kustbescherming en de veiligheid van de lokale bevolking vergroten.
Duurzaamheid speelt volgens Van Oord een prominente rol bij deze nieuwe opdracht. In dat verband zullen de resultaten voortdurend worden getoetst aan de SDG’s (duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN). Van Oord zal ook een CEEQUAL-toetsing (Civil Engineering and Environmental Quality) van het project uitvoeren. Alleen door het project consequent evidence-based te toetsen, kan het team vaststellen waar nog duurzaamheidswinst valt te behalen.
Het Saltfleet to Gibraltar Point Beach Management programma moet de 38 kilometer lange kustlijn van Lincolnshire, met onder meer 45.000 woningen en 35.000 hectare landbouwgrond, beschermen tegen overstromingen.

Van Oord>