Van Nieuwenhuizen: ‘Meer menskracht voor Rijkswaterstaat’

Foto: Beeldbank Rijkswaterstaat

Donderdag 28 mei vond in de Tweede Kamer het Notaoverleg Openbaar vervoer, infrastructuur en corona plaats. De Kamerleden gingen met elkaar in debat over de effecten van de coronacrisis in het openbaar vervoer en op de weg. Bouwend Nederland pleitte in de aanloop van het debat voor het naar voren halen van projecten, extra investeringen en extra geld voor gemeenten dat zij kunnen besteden aan lokale infra. Minister Cora van Nieuwenhuizen benadrukte in het debat het belang van het naar voren halen van zowel beheer en onderhoud als vervanging en renovatie. Kamerlid De Pater-Postma (CDA) vroeg aan de minister wat haar plannen zijn om dit uit te voeren. Met Bouwend Nederland constateert De Pater-Postma namelijk dat deze opgave veel van Rijkswaterstaat zal vergen en dus gepaard zou moeten gaan met extra personeel. De minister beaamde dit en bevestigde dat zij, samen met staatssecretaris Van Veldhoven, hier in de begroting voor 2021 ruimte voor zal opnemen.
Daarnaast riep Suzanne Kröger van GroenLinks staatssecretaris Van Veldhoven op om vóór 1 juli met een Actieplan voor stimulering van de fiets te komen. Eén onderdeel van dit actieplan zou volgens Kröger extra investeringen voor fietsinfra. Eerder riepen de Fietsersbond en Bouwend Nederland al op om extra geld vrij te maken voor fietsinfra. De Kamer stemt volgende week over deze motie.

Bouwend Nederland>