‘Van Brienenoordbrug vraagt zelf om onderhoud’

6 november 2013 – In samenwerking met Rijkswaterstaat werkt TNO op dit moment aan een meetsysteem voor de Van Brienenoordbrug. Door deze meetresultaten slim met elkaar en met aanvullende modelberekeningen van TNO te combineren, krijgt RWS een nauwkeurig en actueel inzicht in de toestand van de brug. Ook geeft de brug zo zelf aan wanneer deze geïnspecteerd en gerepareerd moet worden. Vlak voor de zomer zijn de sensoren geplaatst en de eerste meetresultaten zijn veelbelovend.
De metingen aan de Van Brienenoordbrug zijn een pilotproject om uit te zoeken of met sensoren mogelijke scheurvorming in het stalen rijdek kan worden gemonitord. Op de brug zijn in totaal zestien sensoren geplaatst: thermokoppels voor het meten van de temperatuur van het rijdek, rekstrookjes voor het meten van rekken in het staal, versnellingsopnemers voor het meten van trillingen en akoestische emmissie-sensoren voor het meten van geluidsgolven in het staal. TNO combineert de meetresultaten met rekenmodellen, interpreteert ze en zet ze om in voorspellingen. De TNO metingen aan de Van Brienenoordbrug worden gesteund vanuit RWS’s Project Renovatie Bruggen.
Uit de eerste resultaten blijkt al dat nu meer inzicht in de toestand van de brug mogelijk is dan bij de gebruikelijke inspecties. Het meetsysteem wordt nu verder getest en verbeterd. In 2014 worden modellen ontwikkeld die de beheerder informatie geven over het juiste moment van de volgende inspectie en de verwachte levensduur tot renovatie. Doel is een algemeen meetsysteem voor stalen bruggen te ontwikkelen dat kosten bespaart en tot een afname van de onderhoudsfiles leidt.

Bron: TNO>