UTwente meet wegkwaliteit met smartphone

Onderzoekers aan de universiteit Twente hebben een systeem ontworpen om de kwaliteit van wegen te meten met smartphones. Daarmee krijgen wegbeheerders volgens de UTwente op een goedkopere manier sneller en beter inzicht in de kwaliteit van de wegen dan met de huidige meetmethodes. Ir. Fatjon Seraj promoveerde op 28 juni op dit onderwerp aan de vakgroep Pervasive Systems.

Meten aan de kwaliteit van wegen gebeurt nu met speciale trucks met meetapparatuur. Deze trucks rijden eens in de een of twee jaar over geselecteerde wegtrajecten om de wegkwaliteit te meten. Seraj gebruikt de sensoren die standaard in smartphones zitten om de kwaliteit van de wegen te meten, analyseren en te kwantificeren. Hij heeft een speciale app ontwikkeld voor een smartphone waarin deze algoritmes en signaal-processingstechnieken de ruwe data – vol met ruis en onnauwkeurigheden – omzet in specifieke kenmerken van een bepaald wegsegment. Deze data wordt vervolgens via methoden uit de kunstmatige intelligentie samengevoegd, en verwerkt tot bruikbare en betrouwbare data. Zijn systeem is al getest op een aantal trajecten en wegen in diverse gebieden in Nederland, onder andere in een samenwerking met PostNL en TAUW. De resultaten zijn vrijwel identiek aan de resultaten van de huidige methodes.
Het toepassen van het systeem lijkt een interessante nieuwe methode voor weginspectie, die diverse voordelen biedt, zoals meer continuïteit in het vergaren van de gegevens, minder verkeershinder, minder kosten, verlichten van de taken van de weginspecteurs en een veiliger weg.

UTwente>