UTwente en ministerie van infrastructuur en waterstaat bundelen krachten voor innovatie en regionale impact


Vinod Subramaniam, (Links) voorzitter College van Bestuur van de Universiteit Twente en Jan Hendrik Dronkers, secretaris-generaal van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Foto: Universiteit Twente)

1 februari 2024 – Universiteit Twente en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) hebben hun gezamenlijke ambities vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Deze werd deze week ondertekend. In de komende periode willen ze frequenter samen optrekken bij diverse initiatieven op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, binnen de domeinen waarin het ministerie werkzaam is. UT en Ministerie onderschrijven het belang van multidisciplinaire samenwerking en brede kennisoriĆ«ntatie om complexe maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.
In toenemende mate wordt het belang onderschreven van een integrale aanpak op het gebied van infrastructuur, mobiliteit, water, milieu en ingenieursvraagstukken. De UT en het Ministerie zien het als een kans om het onderwijsaanbod aan de universiteit in klimaat, civiele techniek, en geo-informatiewetenschappen te verbinden met de strategische kennisagenda van het Ministerie. Gezamenlijke initiatieven zoals Masterclasses, praktijkcolleges en stages, dragen bij aan de directe toepassing van wetenschappelijke kennis bij beleidskwesties en innovaties.
Naast de versterking van kennisontwikkeling en -valorisatie, zal de samenwerking een positieve impact moeten gaan hebben op de regionale economische en maatschappelijke uitdagingen. De instellingen streven naar een gezamenlijk onderzoeksprogramma dat zich richt op het versterken van het regionale innovatie-ecosysteem. Sectoren zoals klimaatadaptie, energie transitie en asset management worden centraal gesteld, met daarbij betrokkenheid van diverse regionale partners.

Meer bij de UTwente>