Universiteit Twente en ProRail verstevigen samenwerking 

Universiteit Twente en ProRail hebben hun handtekening gezet onder een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Samen gaan zij de komende periode een aantal nieuwe initiatieven starten, die moeten leiden tot innovatieve oplossingen voor vraagstukken uit de dagelijkse praktijk van de beheerder van het Nederlandse spoorwegennet. 
ProRail en Universiteit Twente werken al jaren succesvol samen. Recent bijvoorbeeld, in projecten als FORMASIG en SIRA. Dat laatste project houdt zich bezig met systeemintegratie, een belangrijk thema in de spoorsector gegeven de grote verscheidenheid aan systemen die door verschillende betrokken partijen gebruikt worden. 
In de samenwerking is gekozen voor een brede programmatische aanpak. De focus ligt niet alleen op technologie, maar juist ook op processen en de menselijke kant van het toepassen van technologie. Op onderwerpen zoals ontwerp en beheer van assets, digitalisering, duurzaamheid, human factors en innovatie en transitiemanagement worden verdere kansen voor samenwerking verkend. Dat leidt tot diverse nieuwe projecten, waaraan onderzoekers en studenten uit verschillende wetenschappelijke disciplines zullen meewerken. 
Een goed voorbeeld hoe de krachten worden gebundeld is in projecten binnen het nieuwe Europese subsidieprogramma Europe’s Rail Joint Undertaking (ERJU).  
Verschillende Europese organisaties die zich binnen Europa bezighouden met beheer en exploitatie van het spoorwegennet werken daarin samen met onder andere kennisinstellingen bij de ontwikkeling van innovatieve technologieën en het versnellen van de implementatie van kansrijke operationele oplossingen. 
 
UTwente>