Unie van Waterschappen ondertekent Erfgoed Deal 2023 – 2025

31 mei 2023 – De Unie van Waterschappen (UvW) heeft de Erfgoed Deal 2023-2025 ondertekend. Met deze Erfgoed Deal zetten verschillende overheden en maatschappelijke organisaties zich in voor het beschermen van het erfgoed in Nederland. Waterschappen beheren veel cultureel erfgoed en zien dat waterbeheer en de bescherming van erfgoed elkaar kunnen versterken.
De Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband tussen ministeries, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties en legt de verbinding tussen erfgoed en ruimtelijke opgaven op het gebied van klimaat, duurzaamheid en wonen. Ook droogtebestrijding, wateroverlast, hittestress, dijkversterking en bodemdaling zijn thema’s van de Erfgoed Deal. In de afgelopen periode hebben verschillende waterschappen samen met gemeenten en provincies geparticipeerd in projecten die zijn gefinancierd door de Erfgoed Deal. Als officiële ondertekenaar van de Erfgoed Deal kunnen waterschappen nu als hoofdindiener van een project fungeren en in aanmerking komen voor financiering.

Foto: Unie van Waterschappen

Meer bij de Unie van Waterschappen>