‘Uitvoering waterbeleid op koers’

9 juni 2017 – De uitvoering van het Nederlandse waterbeleid ligt op koers. Dat blijkt volgens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu uit het rapport ‘de Staat van Ons Water,’ dat minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) op 9 juni (voor het tweede jaar op rij) aan de Tweede Kamer toegestuurd.
De Staat van ons Water is een rapportage over de uitvoering van het Nationaal Waterplan 2016-2021, het Bestuursakkoord Water uit 2011, het uitvoeringsprogramma van de Beleidsnota Drinkwater en de uitvoering van Europese richtlijnen.

Volgens een tussentijdse evaluatie van de grote veiligheidsprogramma’s Ruimte voor de Rivier, Maaswerken en het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma zijn er goede resultaten bereikt. Het grootste deel van de projecten is inmiddels gerealiseerd. De rapportage gaat verder in op bijvoorbeeld klimaatadaptatie, waterkwaliteit en wat Nederland internationaal doet op het gebied van water.In 2016 gaven waterbeheerders en drinkwaterbedrijven € 7,1 miljard uit om Nederland te beschermen tegen hoogwater en te zorgen voor voldoende en schoon water. Dat is ongeveer hetzelfde bedrag als in 2015. De voorgenomen jaarlijkse besparing van € 750 miljoen ten opzichte van 2010 ligt ook nog altijd op koers.

Het jaarlijkse rapport is tot stand gekomen in samenwerking met de Unie van Waterschappen, VNG, IPO en Vewin.

Voorbeelden en meer informatie is te vinden op>