Uitvoering renovatie Heinenoordtunnel kan van start

Rijkswaterstaat en de bouwcombinatie Savera III hebben vrijdag 2 juli 2021 het uitvoeringscontract voor de renovatie van de Heinenoordtunnel ondertekend. Acht maanden na de gunning van het project is de uitwerkingsfase nu afgerond en kunnen de partijen van start met de uitvoeringsfase.
Van links naar rechts: Mark Bakker (Dura Vermeer), Patricia Zorko (plaatsvervangend DG Rijkswaterstaat), Jan Vos (Dynniq Mobility), Evert Jan Pluimers (Dynniq Mobility), Peter Paasse (SPIE)
Savera III is een combinatie van Dura Vermeer, Dynniq Mobility en SPIE. De opdracht voor Savera bestaat uit drie hoofdopgaven:
– renoveren van de Heinenoordtunnel
– ontwikkelen van een generiek en herbruikbaar bouwblok voor bediening, besturing en bewaking (de 3B’s) van tunnels
– het specifiek toepassen van het ontwikkelde bouwblok in de Heinenoordtunnel

Direct na de gunning in oktober 2020 is de intensieve samenwerking al begonnen met het uitwerken van het uitvoeringscontract, waarbij ook een aantal onzekere onderdelen, die buiten de aanbesteding zijn gehouden, verder zijn ingevuld en beprijst. Rijkswaterstaat en Savera hebben ook afspraken gemaakt over de uitvoeringsrisico’s. Door samen de opdracht uit te werken, aanvullende onderzoeken te doen en goede afspraken te maken, kan beter ingeschat worden wat er nodig is en welke risico’s er zijn bij de uitvoering.

Nu de contracten zijn ondertekend kan de uitvoering van het project beginnen. In 2021 start Savera al met de voorbereidingen van de verschillende bereikbaarheidsmaatregelen. De renovatie van de tunnel zelf staat gepland in 2023 en 2024. In ruim 30 weekendafsluitingen van één tunnelbuis (in één rijrichting) verdeeld over 2023 en 2024 en twee keer twee tot drie weken en een weekend een volledige afsluiting van de tunnel in de zomervakantie van 2023 én 2024 en verschillende nachtelijke afsluitingen wil Savera de renovatie uitvoeren.
De zomerafsluiting in 2023 wordt gebruikt om een middentunnelkanaal te realiseren waarin vervolgens gewerkt kan worden terwijl de tunnel openblijft voor het verkeer. Deze aanpak en het feit dat er gekozen is om parallel te gaan ombouwen, scheelt aanzienlijk in hinder voor de gebruikers.
Inmiddels heeft Savera ook het reguliere onderhoud overgenomen van de huidige onderhoudsaannemer. Gedurende de renovatie, en tot twee jaar daarna, is Savera verantwoordelijk voor het meerjarig onderhoud van de tunnel. Waar mogelijk worden de onderhoudsnachten gebruikt om inspecties voor de renovatie uit te voeren of kleine voorbereidende werkzaamheden uit te voeren. De onderhoudsnachten liggen al vast en zijn te kort om naast onderhoud nog andere werkzaamheden uit te voeren.

Meer bij Rijkswaterstaat>