Uiterwaarden bij Doorwerth zijn klaar

19 mei 2014 – Afgelopen vrijdag zijn de uiterwaarden bij Doorwerth (project Doorwerthse Waarden) officieel opgeleverd. Rijkswaterstaat heeft in de Doorwerthsche Waarden de zomerkade landinwaarts verplaatst. Zo is een ruimer buitendijks gebied ontstaan, dat bij hoogwater meer water van de Nederrijn kan afvoeren. De ingreep maakt onderdeel uit van Ruimte voor de Rivier. De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder hoofdaannemerschap van Boskalis.
Naast ruimte voor water is bij Doorwerth ook ruimte voor natuur ontstaan. Op een terp langs de rivier ligt een steenfabriek. Deze steenfabriek is natuurlijker in het landschap ingepast door de aanplant van ooibos en meidoorns. Bezoekers kunnen voortaan genieten van de riviernatuur via een nieuw wandelpad langs de rivier en het gerestaureerde historische klinkerpad tussen kasteel Doorwerth en de rivier.
Het project Doorwerthse Waarden maakt deel uit van het Nederrijnproject, dat uit vier deelprojecten bestaat (Zie civiele techniek nummer 1/2 van dit jaar). Met de oplevering van Doorwerth zijn drie van de vier deelprojecten afgerond. De laatste – rivierverruiming in Elst – wordt later dit jaar opgeleverd.

Bron: Rijkswaterstaat>