Uitbreiding proef zonnepanelen Slufter

 

26 oktober 2016 – De proef met 120 drijvende zonnepanelen op de Slufter, het depot voor verontreinigde baggerspecie op de Maasvlakte, wordt uitgebreid. Naast het bedrijf Sunfloat, dat de proef heeft gedraaid, plaatsen nog enkele bedrijven vanaf begin 2017 zonnepanelen in de Slufter.

De vervolgproef duurt een jaar en levert aanvullende informatie op over de condities waaronder de Slufter geschikt is voor de installatie van een grootschalig drijvend zonnepark. Het doel is om begin 2018 de marktprocedure te starten voor het vinden van een geschikte toekomstige exploitant van het zonnepark.

De Slufter is een depot voor verontreinigd sediment van circa 250 ha op de Maasvlakte. De uiterst westelijke ligging van baggerdepot Slufter maakt het tot een van de meest zonrijke plekken in Nederland. Volgens schattingen kan de Slufter een vermogen van minimaal 85 MWp leveren wat gelijk is aan duurzaam opgewekte stroom voor minimaal 25.000 huishoudens en zou daarmee verreweg het grootste zonnepark van Nederland worden.

Meer bij Rijkswaterstaat>

Infographic>