Uitbreiding Prinses Beatrixsluis

8 januari 2014 – Minister heeft Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft het Ontwerp-Tracébesluit getekend voor een 3e kolk bij de Prinses Beatrixsluis in Nieuwegein. Met de uitbreiding van de sluizen wordt de wachttijd voor binnenvaartschippers korter en kunnen schepen met een diepgang tot 4 meter vlot, veilig en betrouwbaar de Beatrixsluis passeren. Daarmee wordt de capaciteit van het Nederlandse vaarwegennetwerk voor de binnenvaart vergroot.
Meer dan twee derde van de goederen die jaarlijks via de Rotterdamse haven ons land binnenkomen, worden door de binnenvaart vervoerd naar economische centra in en buiten Nederland. Daarmee ontlast de binnenvaart het wegverkeer en biedt het een betrouwbaar en goedkoop alternatief. Voorspelbare reis- en passagetijden van sluizen zijn daarbij van groot belang.
De bouw van de derde kolk zal waarschijnlijk in 2016 starten.

De Prinses Beatrixsluis is met ruim 50.000 schepen per jaar een van de drukste binnenvaartsluizen van Nederland. De sluis uit 1938 is ook de grootste monumentale binnenvaartsluis van Nederland. Omdat steeds meer en grotere schepen het Lekkanaal (een korte verbinding tussen de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal) gebruiken, wordt de sluis een knelpunt. Minister Schultz heeft daarom besloten de 3e kolk aan te leggen. De nieuwe kolk wordt 270 meter lang en 25 meter breed. De huidige twee kolken zijn 225 meter lang en 18 meter breed. Na de aanleg van de 3e kolk kunnen grote schepen met een diepgang van 4 meter de sluis passeren. Voor de 3e kolk is een budget van € 216 miljoen uitgetrokken.

Bron: Ministerie van I&M>