Uitbreiding corridor A1 Apeldoorn-Azelo

1 november 2013 – De internationale corridor A1 tussen Apeldoorn en Azelo krijgt over bijna 60 kilometer in beide richtingen meer capaciteit. Daarmee is  een goede  doorstroming van het verkeer  op de economisch belangrijke verkeersader naar Duitsland ook in de toekomst gewaarborgd.
Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft hierover vandaag een bestuursovereenkomst getekend met de provincies Overijssel en Gelderland en de regio Twente. In totaal is € 403 miljoen met het project gemoeid, waarvan het Rijk € 302 miljoen bijdraagt en de regio € 101 miljoen. Naar verwachting kunnen de werkzaamheden door middel van voorfinanciering door de regio  in 2017 starten.

In de regio leeft de wens om de A1 te verbreden al langer. Voor de bereikbaarheid van Oost Nederland is de weg van groot belang. Reden waarom de provincies Overijssel en Gelderland en de regio’s Twente en Stedendriehoek samen ruim € 100 miljoen in de verbreding investeren en blij  zijn met het besluit van de minister.
In de bestuursovereenkomst spreken Rijk en regio af hoe zij gezamenlijk de A1 tussen Apeldoorn en Azelo gaan aanpakken. Zonder maatregelen vormt dit deel van de weg in 2020 een knelpunt in de verbinding met Duitsland en het oosten van het land. Het voorkeursalternatief zal nu worden uitgewerkt tot  een tracébesluit. De plannen voor de A1 houden een verbreding in tussen Apeldoorn en Deventer van 2×3 naar 2×4 stroken. Tussen Deventer en Azelo komt een extra rijstrook in de middenberm, waardoor dit stuk straks 2×3 stroken is.

Bron: Ministerie van I&M>