Tweede tunnelbuis RijnlandRoute gereed

De tweede tunnelbuis voor de RijnlandRoute is klaar. Op 1 september zag tunnelboormachine Gaia na 3,5 maand boren onder de grond weer het daglicht; een maand eerder dan gepland. De tunnelboormachine legde een traject af van 2.250 meter, vanaf het startpunt bij de A4 tot aan het eindpunt bij de Leidse wijk Stevenshof (A44).

In dertien maanden bouwde het boorteam van Comol5 twee tunnelbuizen van meer dan twee kilometer lang. Er werden ruim 2.000 ringen werden gebouwd, bestaande uit 15.000 betonnen segmenten van 9.000 kilo per stuk.

De boortunnel ligt in een tracĂ© met een aantal bijzondere panden en objecten, zoals het Rijn-Schiekanaal (de Vliet), de monumentale Zilverfabriek en landgoed Berbice, de TenneT hoogspanningsmasten en de spoorlijn Amsterdam – Rotterdam.

De twee tunnelbuizen zijn nu geboord maar voordat het eerste verkeer door de tunnel kan rijden moet er nog veel gebeuren. Afgelopen mei is al gestart met de afbouw van de eerste tunnelbuis. Zodra Gaia gedemonteerd is begint ook de afbouw van de tweede tunnelbuis. Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit het bouwen van dwarsverbindingen tussen de twee tunnelbuizen. Dwarsverbindingen zijn ruimtes waar straks in geval van een calamiteit de weggebruiker kan vluchten naar de andere, veilige tunnelbuis. Verder worden er kabelkokerelementen geplaatst, waar de kabels en leidingen komen voor de tunneltechnische installaties. Daarna wordt de naastgelegen ruimte opgevuld met grond en kan er worden geasfalteerd. Tenslotte worden de tunneltechnische installaties geplaatst, bestaande uit 54 systemen, zoals de brandmeldinstallatie, het camerasysteem en de noodtelefoons.

Rijnlandroute>