Tweede Kamer steunt nieuwe dijknormen

8 juli 2016 – Nederland krijgt nieuwe waterveiligheidsnormen voor de dijken, dammen en duinen. In de nieuwe benadering wordt niet alleen gekeken naar de kans op een overstroming, maar worden ook de gevolgen meegewogen. De Tweede Kamer nam het voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu vandaag met algemene stemmen aan.

In de nieuwe aanpak wordt het mogelijk iedere Nederlander achter de dijk dezelfde veiligheid te garanderen: de kans om te overlijden als gevolg van een overstroming wordt voor iedereen maximaal 1 op 100.000, ofwel: 0,001 procent per jaar. Daar bovenop wordt extra en gericht geïnvesteerd in gebieden met een risico op veel slachtoffers en grote economische schade. Vitale en kwetsbare infrastructuur, zoals nutsvoorzieningen en ziekenhuizen, krijgen extra aandacht.

Afhankelijk van de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer is de verwachting dat de wetswijziging per 1 januari 2017 in werking treedt. Daarna kunnen de waterschappen en Rijkswaterstaat aan de slag om de dijken en duinen te versterken. Tot en met 2050 hebben ze daar de tijd voor. Dan is Nederland met de nieuwe normen beter beschermd tegen overstromingen.

Bron: Ministerie van I&M>