Twee-fasen project A12 IJsselbruggen start met renovatie

Rijkswaterstaat en bouwcombinatie Savera IJsselbruggen zijn officieel gestart met de uitvoering van de werkzaamheden aan de stalen A12 IJsselbruggen bij Arnhem. Dit renovatieproject is het eerste grote twee-fasen project dat overgaat van de ontwerp- en onderzoeksfase (fase 1) naar realisatie (fase 2). Daarmee wordt een nieuwe mijlpaal bereikt in de transitie die Rijkswaterstaat samen met de markt heeft ingezet naar een vitale infrasector.
Rijkswaterstaat en Savera IJsselbruggen hebben in de eerste fase intensief samen gewerkt aan het ontwerp. Om te bepalen wat de beste manier is om de stalen IJsselbruggen te renoveren, zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Afgelopen zomer bereikten beide partijen overeenstemming over ontwerp, uitvoeringsprijs, risicoprofiel en de planning.
Met de succesvolle afronding en goedkeuring van de eerste fase is nu de tweede fase gestart. De faseovergang is gevierd in het bijzijn van vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, Dura Vermeer, Hollandia Services én het complete projectteam.
De renovatie van de A12 IJsselbruggen bestaat voornamelijk uit laswerkzaamheden aan de onderkant van de bruggen. De komende jaren brengt Savera IJsselbruggen, een bouwcombinatie van Dura Vermeer en Hollandia Services, bijna twee km extra stalen balken aan om de bruggen te versterken, worden ongeveer 2.000 bestaande lasverbindingen verbeterd en worden onder andere twee opleggingen en de inspectiepaden vernieuwd.

Foto: DuraVermeer

Meer bij DuraVermeer>