Een heldere norm voor wegtunnels

 
11 juni 2013 – Het is vanaf nu duidelijk aan welke veiligheidseisen Nederlandse tunnels moeten voldoen. Vandaag stemde de Eerste Kamer in met een wijziging van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels. De nieuwe uniforme en duidelijke standaard voor Rijkstunnels, die helder maakt hoe deze uitgerust moeten zijn, voorkomt vertragingen en kostenoverschrijdingen.
De nieuwe tunnelwet geldt voor alle nieuwe en bestaande wegtunnels die langer zijn dan 250 meter. Met de vastlegging van de standaarduitrusting hoeven voor Rijkstunnels geen keuzes meer gemaakt te worden over voorzieningen als ventilatoren, camera’s en verlichting. Hiermee wordt het hoge veiligheidsniveau van Nederlandse tunnels gehandhaafd. Het streven is om de wet op 1 juli 2013 in te laten gaan.

Bron: Ministerie van I&M