Tunnelboor Sluiskiltunnel voor tweede keer doorgebroken

1 november 2013 – Vannacht tussen 2 en 4 uur is de tunnelboormachine bij de Sluiskiltunnel  voor de tweede keer aan de westkant van het kanaal doorgebroken door het dichtblok. Deze doorbraak gebeurde geheel onder water in een dichte bouwkuip. Vervolgens moeten nog enkele ringen worden geplaatst om voor een goede afdichting in het dichtblok te zorgen. Daarna is het boorproces beëindigd. Na het verwijderen van de tunnelboormachine kan dan ook de afwerking van de zuidbuis starten.
Onder het Kanaal van Gent naar Terneuzen werkt bouwcombinatie BAM-TBI in opdracht van de BV Kanaalkruising Sluiskil (BV KKS) aan de aanleg van de Sluiskiltunnel: twee geboorde buizen elk met een lengte van 1145 meter. Begin dit jaar, op 27 januari 2013, werd gestart met de noordbuis en op 15 mei 2013 brak de boormachine voor de eerste maal door het dichtblok. Na demontage en opbouw is vervolgens op 8 augustus 2013 aan de oostzijde van het kanaal gestart met het boren van de zuidbuis.

Achtergrond
De huidige draaibrug bij Sluiskil is een belangrijke verbinding over het Kanaal Gent -Terneuzen voor het weg- en treinverkeer. Deze brug over het kanaal staat gemiddeld 23 keer per dag open en is een knelpunt voor de weg- en de vaarwegverkeer. Daarom komt er een tunnel die het Kanaal Gent -Terneuzen kruist, de Sluiskiltunnel. De huidige brug over het Kanaal Gent -Terneuzen blijft in gebruik voor langzaam verkeer zoals (brom)fietsers en landbouwvoertuigen, treinverkeer en bestemmingsverkeer. De Sluiskiltunnel krijgt twee geboorde buizen van elk 1.145 meter lengte, die op het diepste punt 34 meter beneden NAP komen te liggen. De diameter van de buizen bedraagt aan de buitenzijde circa 11 meter. De nieuwe verbinding is in totaal 6 kilometer lang met twee grote nieuwe aansluitingen. De BV Kanaalkruising Sluiskil is verantwoordelijk voor de planning, het budget en is opdrachtgever voor de bouwcombinatie BAM-TBI. Combinatie BAM-TBI wordt gevormd door vier werkmaatschappijen die deel uitmaken van de twee Nederlandse aannemers, Koninklijke BAM Groep nv te Bunnik en TBI Holdings BV te Rotterdam. Volgens de planning van de aannemer zal het gehele project in de zomer van 2015 worden opgeleverd.

Bron: Sluiskiltunnel>