Tracébesluit vastgesteld Nieuwe Sluis Terneuzen

 

1 maart 2016 – Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft het Tracébesluit vastgesteld voor de Nieuwe Sluis in Terneuzen. Met de bouw van de Nieuwe Sluis verbetert de toegang naar de havens van Terneuzen en Gent. De capaciteit van het sluizencomplex wordt aanzienlijk groter, waardoor de wachttijden verbeteren. Het gaat om een cruciale schakel op de toekomstige as Rotterdam-Parijs, via de Seine-Scheldeverbinding.

De Nieuwe Sluis bij Terneuzen is een Nederlands-Vlaams project, uitgevoerd door de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie. In februari vorig jaar tekenden minister Schultz en haar Vlaamse collega minister Weyts van Mobiliteit en Openbare Werken het Verdrag voor de aanleg van de nieuwe sluis met daarin politieke, juridische en financiële afspraken.  Het Verdrag is inmiddels door beide parlementen goedgekeurd en gaat in op 1 maart 2016.

Het kanaal Gent-Terneuzen is een belangrijke schakel in de scheepvaartverbinding tussen Nederland, België en Frankrijk. De Nieuwe Sluis wordt gerealiseerd binnen het huidige sluizencomplex van Terneuzen. In het Tracébesluit staat een gedetailleerde uitwerking van de gekozen ligging van de sluis. Het Tracébesluit ligt tussen 15 maart en 25 april ter inzage. De aanbesteding vindt plaats als de minister het uitvoeringsbesluit heeft genomen.

Nederland levert volgens het Verdrag een vaste bijdrage van € 188 miljoen euro voor de realisatie. Vlaanderen betaalt de rest van de werkelijke kosten. De totale kosten voor aanleg en derig jaar beheer en onderhoud worden geraamd op € 1,14 miljard. Voor het project is € 48 miljoen Europese subsidie (Connecting Europe Facility) toegezegd.

Bron: Ministerie van I&M>

Zeesluis Terneuzen beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat, Joop van Houdt