Tracébesluit Alkmaar – Amsterdam ondertekend


(Foto: ProRail)

9 november 2023 – De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 7 november het tracébesluit Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Alkmaar – Amsterdam ondertekend. Het project gaat over de wijzigingen van een landelijke spoorweg (tracé). Het doel is de bruikbaarheid van de spoorweg te verbeteren.
De maatregelen in het tracébesluit zijn nodig voor een betrouwbare dienstregeling en bestaan uit:

Enkele aanpassingen op en rondom het station Uitgeest;
Het veiliger maken van 18 overwegen langs het tracé Alkmaar-Amsterdam;
Het aanpassen van het opstelterrein bij station Alkmaar;
De aanleg van een nieuw opstelterrein voor reizigerstreinen in Heerhugowaard;
Bijkomende maatregelen, zoals geluidsmaatregelen.

Het spoor moet geschikt worden gemaakt voor de huidige en toekomstige vraag van reizigers- en goederenvervoerders. Hier werkt ProRail met Programma Hoogfrequent Spoor aan, samen met vervoerders en in opdracht van het ministerie. Dit houdt in: meer personentreinen op drukke trajecten en voldoende ruimte voor het goederenvervoer. Om dat mogelijk te maken zijn tussen Alkmaar en Amsterdam maatregelen uitgewerkt en afgestemd met de omgeving.
De aanpassingen en maatregelen voor het traject tussen Alkmaar en Amsterdam zijn uitgewerkt in een Ontwerp Tracébesluit (OTB). Deze is op 3 maart 2021 gepubliceerd. Belanghebbenden hebben hierop zienswijzen ingediend. ProRail en Movares zijn hier daarna, in opdracht van de staatssecretaris, samen mee aan de slag gegaan. Hiermee start de laatste fase van de besluitvorming.
Binnenkort wordt het tracébesluit gepubliceerd in onder andere de Staatscourant en enkele lokale kranten. Na publicatie kunnen belanghebbenden hierop beroep aantekenen. Vervolgens doet de Raad van State een uitspraak op de ingediende beroepen. Als de beroepen niet ontvankelijk zijn of worden afgewezen, wordt het tracébesluit definitief. Dan kan gestart worden met het voorbereiden van de bouwperiode.
Het tracébesluit wordt met ingang van 1 december 2023 ter inzage gelegd en op 11 januari 2024 sluit de beroepsperiode. In 2024 is het uitvoeringsbesluit voor PHS Alkmaar – Amsterdam voorzien. Wanneer het tracébesluit definitief is, wordt gestart met de aanbesteding voor de realisatiefase.

ProRail>