A27/A1: Tracébesluit in 2014, realisatie 2016-2018

 

1 mei 2013 – De publicatie van het Tracébesluit is opgeschoven van 2013 naar 2014. Dit vanwege de bezuinigingen die het Kabinet in september 2012 op Prinsjesdag aankondigde en de aanvullende bezuinigingsopgave voor Rijkswaterstaat. Ook de realisatie van dit project is een jaar opgeschoven, van 2015-2017 naar 2016-2018.

In september 2012 stelde het Kabinet de Rijksbegroting voor 2013 vast. Vanwege bezuinigingen is besloten de uitvoering van het project met een jaar te verschuiven naar de periode 2016 – 2018. Bij de behandeling van de begroting is vervolgens besloten een extra bezuiniging door te voeren op het Infrastructuur Fonds. Inmiddels is bekend dat de realisatieplanning niet verder door de bezuinigingen wordt geraakt dan wat er op Prinsjesdag bekend werd: 2016-2018.
Door deze verschuiving moet Rijkswaterstaat een actueler verkeersmodel gebruiken. Dit heeft gevolgen voor de planning van het Tracébesluit. Na Prinsjesdag was al bekend dat Rijkswaterstaat de prognoses voor geluid en CO2– uitstoot moet bijstellen op basis van de nieuwe planning voor de realisatie. Om accurate prognoses te maken, gebruikt Rijkswaterstaat het NRM (Nieuw Regionaal Model). Het NRM voorspelt hoe het verkeersaanbod zich ontwikkelt (in aantallen maar bijvoorbeeld ook herkomst en bestemming). Dit voorjaar komt een geactualiseerd NRM uit, het NRM 2013.

Op basis van het nieuwe NRM onderzoekt Rijkswaterstaat opnieuw alle effecten op de omgeving, zoals geluid en CO2-uitstoot. Hierdoor is het de verwachting dat het Tracébesluit in de zomer van 2014 wordt vastgesteld. Naast het verrichten van deze onderzoeken werkt Rijkswaterstaat de komende tijd aan de contractvoorbereiding ten behoeve van de aanbesteding.

Bron: Rijkswaterstaat>