Toezicht op werkelijke levensduur bruggen

23 oktober 2023 – Steeds meer bruggen bereiken de komende jaren het einde van hun theoretische levensduur. Maar klopt deze theorie wel in de praktijk? Veel constructies worden in werkelijkheid anders belast dan in de normen is vastgelegd. Daarom heeft de CROW-CUR 117 commissie het Handboek Monitoring opgesteld.
Met behulp van monitoring wordt het werkelijke degradatieverloop van civiele kunstwerken, ofwel bruggen, in beeld gebracht. Hiermee wordt volgens CROW beter inzicht verkregen in de werkelijke restlevensduur. Zonder monitoring zouden veel constructies tegelijkertijd moeten worden vervangen, wat zowel financieel als technisch niet haalbaar is.
Monitoring wordt veelvuldig toegepast bij de inspectie van bruggen. Dit was echter nog niet beschreven in een handboek. De CROW-CUR commissie 117 heeft het Handboek Monitoring opgesteld. Deze commissie was een samenstelling van Rijkswaterstaat, SGS-Intron BV, Prorail, Delta Pi, TNO, Movares, Antea Group en CROW.
Het Handboek Monitoring verstrekt achtergrondinformatie over civiele kunstwerken en geeft richting aan de controles. Zoals het monitoren op specifieke onderdelen, gebreken of omstandigheden.
Het handboek is bedoeld voor alle stakeholders bij nieuwe en bestaande civiele kunstwerken. Zoals inspecteurs, beheerders, assetmanagers of constructeurs.

Meer bij CROW>