Toekomstbestendig maken infrastructuur Maasroute gegund

Onlangs heeft Rijkswaterstaat heeft aan ingenieursbureau IMPAKT het contract gegund voor ingenieursdiensten ten behoeve van de vervanging en renovatie van de bediening en besturing van alle beweegbare objecten in de Maasroute. Ingenieursbureau IMPACT is een samenwerkingsverband tussen Witteveen+Bos, Royal HaskoningDHV en Pilz.

Om een toekomstbestendige infrastructuur te garanderen gaat Rijkswaterstaat een groot aantal kunstwerken renoveren en vervangen. Dat werk valt onder het omvangrijke renovatie- en vervangingsprogramma (V&R). Voor het deelproject ‘Vervanging en renovatie bediening en besturing Maasobjecten (ID MB2.0)’ levert IMPAKT IB nu een belangrijke bijdrage. Gegund is in eerste instantie de planuitwerkingsfase waarin gezamenlijk met Rijkswaterstaat de projectscope wordt bepaald en een globaal referentie ontwerp wordt opgeleverd. Naar verwachting zal IMPAKT IB voor dit deelproject vervolgens ook de contractvoorbereiding realiseren en de aanbesteding van het contract voor de uitvoering begeleiden.

Het hoofddoel van het deelproject ID MB2.0 is het garanderen van de werking en prestaties van objecten in de Maasroute, één van de belangrijkste scheepvaartverbindingen binnen Europa. Op de Maasroute bevinden zich sluizen, stuwen, gemalen, diverse andere waterreguleringswerken en vaste en beweegbare bruggen. De meeste installaties in deze objecten en de bediening daarvan naderen het einde van hun levensduur. Dit project gaat een vernieuwings- en moderniseringsslag op de bediening en besturing van deze objecten uitvoeren. Het project omvat maar liefst achttien complexen, tien bediengebouwen en 57 beweegbare ‘natte’ objecten.

Meer bij RoyalHaskoning>