TNO: beton met eigenschappen op maat

4 augustus 2014 – TNO heeft in het kader van het Europese project SUS-CON een nieuwe ontwerpmethode voor beton ontwikkeld. Met deze ontwerpmethode is volgens TNO te bepalen wat beton gaat presteren op basis van een beperkt aantal eigenschappen van de grondstoffen. Het is daarmee de eerste betonontwerpmethode waarmee is te sturen op specifieke prestatie-eisen, waaronder de sterkte van het beton. Volgens de betrokken onderzoekers maakt dit  een grotere flexibiliteit bij de betonproductie en bij het ontwerpen van constructies mogelijk. Bovendien kunnen onder meer reststoffen voorspelbaar en efficiënter worden ingezet.

Traditioneel wordt beton ontworpen aan de hand van experimenteel bepaalde relaties tussen bijvoorbeeld de soort cement en de sterkte. Deze zijn alleen vastgelegd voor traditionele betoncomponenten (cement, grind) en standaardbetonsamenstellingen. Zodra hiervan wordt afgeweken kon tot nu toe alleen nog door middel van experimenten de prestatie worden vastgesteld.

Een van de doelen van het SUS-CON project is het ontwikkelen van een methode om lichtgewicht beton te maken op basis van prestatie-eisen. Het project richt zich ook op het gebruik van afvalstoffen in de productiecyclus van beton, zowel ter plaatse gestort als prefab. Dit resulteert in een innovatief lichtgewicht, eco-compatibel en kosteneffectief bouwmateriaal. Gemaakt uit 100 procent afval en met weinig verdere verwerking, zodat de CO2-belasting laag blijft. Zo wordt er gestreefd om zowel ecologisch als economisch een optimaal product te ontwikkelen. Het prestatie-ontwerp is nu al werkzaam met thermische isolatie, dichtheid en sterkte. Andere eisen aan het product kunnen desgewenst met de markt verder worden ontwikkeld. De resultaten van het project dragen bij aan het oplossen van de ‘afvaldruk’ op steden en aan het verminderen van het verbruik van niet-hernieuwbare natuurlijke grondstoffen.

Bron: TNO>