Tientallen miljoenen EU-subsidie voor Nederlandse infra

19 juli 2013 – Nederland krijgt dit jaar zeker € 80 miljoen subsidie van Brussel voor infrastructuurprojecten. Zo komt er Europees geld beschikbaar voor de planstudie naar de nieuwe grote Zeesluis te IJmuiden, voor de herontwikkeling van Station Amsterdam Zuid en voor een planstudie naar de spoorterminal voor Greenport Venlo. 
Het geld voor de Nederlandse projecten komt uit het Europese subsidieprogramma voor het Trans-Europese Vervoersnetwerk (TEN-T). Dit programma heeft als doel om binnen de Europese Unie tot één grensoverschrijdend hoofdnetwerk voor het vervoer over land, water en door de lucht te komen. De projecten zijn door het ministerie van Infrastructuur en Milieu voorgedragen. De exacte toedeling is afhankelijk van definitieve subsidiebesluiten die in september worden vastgesteld.
Daarnaast profiteert Nederland ook van subsidiebijdragen voor projecten die samen met andere landen worden uitgevoerd. Het gaat om de instelling van een Europees platform voor intelligente transportsystemen,  een LNG Masterplan voor de Rijn, Main en Donau, de ontwikkeling van een rivierinformatiesysteem op de Westerschelde en een pilot voor LNG-infrastructuur voor scheepvaart op de Baltische Zee. Voor deze projecten is in totaal een kleine € 72 miljoen beschikbaar.

Bron: Ministerie van I&M>