zelfrijdende bus

Test eerste zelfrijdende bus openbare weg

18 juli 2016 – Op 18 juli heeft op de busbaan tussen Schiphol en Haarlem de eerste operationele test plaatsgevonden met een zelfrijdende bus buiten een afgesloten testcircuit. De test is mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Holland als wegbeheerder en eigenaar van de busbaan, de gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer en Vialis als partner in verkeerstechnologie. De proef onderstreept de ambities van Nederland als testland voor ontwikkelingen rond slimme mobiliteit en zelfrijdende voertuigen.

De zelfrijdende bus is van het Duitse autoconcern Daimler AG. Het voertuig communiceert met de infrastructuur, waarbij communicatie tussen de stoplichten en de bus wordt gecombineerd met alle sensordata die de bus zelf verzamelt.
De busbaan is voor een groot gedeelte afgesloten. Op een aantal stukken van het traject, met name kruispunten, komt de bus op de openbare weg. Tijdens de testritten en demonstratie kon een chauffeur in de bus alle systemen monitoren en indien nodig ingrijpen. De bus heeft met snelheden gereden die ter plaatse maximaal zijn toegestaan (50 – 70 km/uur).

Om de zelfrijdende bus op de openbare weg te kunnen laten rijden moet het voertuig kunnen communiceren met verkeerslichten en andere wegkantsystemen. Vialis heeft 19 wegkantsystemen van het Schipholtraject voorzien van coöperatieve technologie, waardoor het nu voor het eerst mogelijk is een coöperatieve bus door het gewone verkeer te laten rijden. Door vroegtijdige en betrouwbare communicatie tussen de bus en de verkeerslichten anticipeert de bus op de toekomstige verkeerssituatie. Een paar honderd meter vóór een verkeerslicht wordt de bus al herkend. Het verkeerslicht reageert hierop door de bus prioriteit te geven. Deze  ontvangt ruim voor het bereiken van het verkeerslicht de melding of het licht tijdig groen wordt en past haar snelheid hierop aan. Hierdoor neemt de noodzaak af om bij kruispunten plots te remmen.

Samenwerking
Tijdens het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie in het afgelopen half jaar tekende minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu samen met haar Europese collega’s de Declaration of Amsterdam. Hiermee zetten zij een belangrijke stap op weg naar Europese regelgeving om het gebruik van zelfrijdende auto’s mogelijk te maken. Samenwerking tussen overheden en markt werd hierbij als kritische succesfactor bestempeld. 

Meer op de website van het  Ministerie van I&M>