Test duurzaam beton in ‘proeftuin Afsluitdijk’

Foto: Revolte Studio

In de proeftuin Afsluitdijk geeft Rijkswaterstaat acht partijen uit de betonsector de kans om hun innovatieve, duurzame betonmengsels in de praktijk te testen. De proeftuin werd op 8 april 2021 gelanceerd tijdens de InnovatieExpo 2021.
Verduurzaming van beton is hard nodig. Bij de productie van beton komt veel CO2 vrij, terwijl in het Klimaatakkoord is afgesproken om de CO2-uitstoot terug te dringen. Daarom neemt Rijkswaterstaat als opdrachtgever van grote infrastructuurprojecten de verantwoordelijkheid om duurzame betonproductie te stimuleren. In de proeftuin Afsluitdijk kunnen acht partijen hun innovatieve en duurzame mengsels nu in de praktijk testen.

De Afsluitdijk is volgen Rijkswaterstaat een ideale locatie om verschillende betonmengsels tegelijk in de praktijk te testen. Dat gebeurt door er zogenoemde Levvel-blocs van te maken. Bouwconsortium Levvel (BAM, Van Oord en Rebel) gebruikt 75.000 van deze betonblokken om de Afsluitdijk te versterken. De proeftuin bestaat uit 32 Levvel-blocs. Dit houdt in dat acht marktpartijen die een duurzamere betonsoort hebben ontwikkeld per innovatie twee blokken mogen produceren. Er komen dus telkens twee blokken van in totaal zestien verschillende mengsels in de proeftuin te liggen. De innovatieve Levvel-blocs zijn echt onderdeel van de dijkversterking en moeten aan dezelfde eisen voldoen als de andere Levvel-blocs.
De deelnemende marktpartijen gebruiken allemaal andere innovaties. Zo zetten C2CA Technology en Urban Mine BV in op nieuwe manieren van betonrecycling. Na het crushen van betonpuin kan een deel van het zand en grind hergebruikt worden. De fijnste deeltjes kunnen ook weer gebruikt worden in een bindmiddel, waardoor je het puin dus zelfs voor cementvervanging kan gebruiken. BTE Groep, Sibelco en Mobilis nemen een andere route. Zij vervangen traditionele cementklinker met alkali geactiveerde geopolymeren. Tot slot innoveren Heidelbergcement, Dyckerhoff en BAM in de klinker geactiveerde bindmiddelen door met nieuwe recepturen een lagere CO2-uitstoot te bereiken.

Alle blokken voor de proeftuin zijn geproduceerd in Zaandam bij de enige groene betoncentrale van Nederland. Daarmee is niet alleen de samenstelling van het beton duurzaam, maar ook de productie. De blokken worden voor de zomer op de Afsluitdijk geplaatst. Vervolgens worden ze na 1, 2, 4, 7, 10 en vijftien jaar onderzocht door het inspectie- en controle-instituut SGS op indring- en aantastingsmechanismen en doorgaande ontwikkeling van materiaaleigenschappen in de tijd. Zolang de proefblokken voldoen aan de eisen, blijven ze op de Afsluitdijk liggen. Blokken die op een gegeven moment toch niet geschikt blijken voor de zware omstandigheden op de Afsluitdijk, worden vervangen.

Rijkswaterstaat>